Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Tech education is a developing area of analyze that involves the application of technology in the classroom. It can be used to assist teaching, build engaging content, and help college students succeed.

Drexel University provides many different deg and applications in this field, so you can look for a fit read that right for you. The university also has a number of different campuses around Philadelphia, which include its main campus http://iciphila.org/penn-state-campus-map in University City.

Getting going

When you sign up for the MSBIT program at Drexel, you need to submit recognized transcripts from pretty much all colleges and universities you have attended. This will likely include your bachelors degree any time you have it. A lot of submit a letter of recommendation from your academics advisor.

Co-op & to truly

You may want to consider Drexel’s co-op and internship software. It can help you gain actual experience in your chosen discipline before you graduate, supplying you with a competitive edge when it comes time to find a work.

The co-op program may help you find a good in shape for your job goals and prepare you for the workplace. This option is particularly popular with students who have a background in tech.

Teachers with a co-major in technology advancement management will find jobs around the world, because businesses of all sizes rely on technology. They can discover opportunities in many of jobs, from project operations to market analysis and product development.

You can earn your master’s degree in a variety of fields through the College of Computing & Informatics (CCI). CCI offers a number of courses that are aimed by preparing college students to enter a career in the field of technology or laptop science. These kinds of courses will be intensive and can give you the skills to stand out in the industry.

Share →

Leave a Reply