Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are planning to obtain a snail mail order star of the wedding, it is important to know the costs included. It is not necessary for you to lay our a fortune. You are able to still have fun with the experience of conference a foreign girl.

The price of a mail buy bride is dependent upon a couple of factors. For instance, you must incorporate her arrival cost, typical hotel accommodations, gifts, and other expenditures. In addition , if you plan to go to her country, your expense will also incorporate travel expenses.

Mail order brides can cost anywhere from $500 to $3, 000-$5, 500, depending on your finances and your preferences. However , you save money when you are willing to cut down on your spending.

Some sites have set pricing. Other folks charge monthly fee. Other folks offer credit that allow you to procure the services in your own acumen.

A few sites require you to spend a one time payment for that premium fitness center. These sites give more features and offer you the possibility to interact with the future wife.

If you wish to meet your future bride, it is recommended that you become https://topmailorderbride.net/dating-sites/ukrainebrides4you-website/ a premium consumer. This will help you to access all the features of this website. But some users might believe that purchasing a wife is too expensive.

You will also find sites that charge you a set sum per concept. Some of these sites do not impose privacy for your personal information. This is why it is important to pick a site with strict data privacy rules.

Share →

Leave a Reply