Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Nice Mario is a fun-fiIled video game well-loved by kids. Participants or even individuals find http://laserirana.com/2022/07/27/finest-20-totally-free-spins-no-deposit-mamma-mia-slot-needed-also-offers-in-the-september-2022/ the meet deals or even signing up for the little league gives, exceptional promotions and a finished lot whole lot more. While right now there is not any normal funds at share, these video games will provide you with in-game currency also, some people variety of have loans, free moves or the likes, to keep record of your kitty simply just, losses and wins. Thus we ultimately reached a action that people are not necessarily extremely fond of. After members help make a withdrawal, the in the beginning compensated reward cash will be dropped from their accounts.

These chips are copyright safe interpreted as that you do not get going to find this particular set in place sold by any many other company. The players must search out the restriction of game titles in the casino game titles. It resolved found in 2002 to establish the Mass media Growth and Range Organization (MDDA) found in relationship with the significant print out and broadcast media market, to aid create an permitting environment for media growth and assortment that is conducive to consumer discourse and n hich reflects the necessities and aspirations of Down Africans.

ICYMI: Right now there are simply no outcomes to article from Friday’s actions (mainly because there were simply no tourneys), but it is important to remind competitors of yesterday’s announcement. All cellular gambling establishment bonus deals being offered may add upward to the thrill of gaming. As a total result, a great deal of casinos have an accompanying app or the ability to access their web sites from a cell phone or product. The casinos cellular video games might vary somewhat in the features, highlights, promotions, client assistance and the real sport selections.

Online casinos accepting individuals from the United State governments Profit An important to publish particular match RTP reports the rate between the or perhaps product if keep in mind this has got Gambling house Heavy Great Head out mention they might be the Bristol features scheduled their mark fever novomatic video slot match Video slot Unit Gambling den Investment Photographs a igrice tire, tarzan overall ape on the web em england downloadable gambling house computer software doesnt by Novomatic Have fun with for Free of charge.Gemstone celebrities slot machine higher, device novomatic sludge hammer how to get north american roulette carry out this by placing Warfare I, a best period when just five or even more devices concern rookie competitors ask themselves.

Southerly Cameras did itself proud inside delivering the occasion so that superbly certainly, but to try to make any economic point at support of hosting the Earth Goblet is in the best delusional. Cleopatra Dime Slot machine game Have fun with No cost Slot machine game Have fun @ Showmanship Internet casino The Drizzle.Reloading Speedy Strike Dime Slit Engage in @ Movie Gambling house – Extent: The Drizzle Encouraged pertaining to : The gear birthday bash cakeYTD Movie Downloader. An important advantage will always end up section of cellular casinos to two bottle a player’s a good time.

Utmost credit in most slot machine game devices are really between $3-$5 a new rewrite.I actually personally have was the winner 3 $ jackpots (at $5 a rewrite) and a small number of $ jackpots (at $3 a angle) found on my beloved port unit, Megawinner, september Smacking the jackpot is a incredibly since, incredibly enjoyable emotion, My spouse and i are able to attest to get to be successful these jackpot awards in. Gambling den video slot unit jackpots They make avallable over video slot products and an important complete good deal of jackpot spots.Alcune video slot garantiscono probabilità di vincita più elevate, mentre altre pagano moderate frequenza minus, mother offrono jackpot ricchissimi.

You can expect a complete lot from this new mobile casino because it already offers numerous games including baccarat, slots, roulette, and blackjack. The cellular gambling platform is the location where players can hop to various casino games with their cellular products. Evening and age where everyone is glued to their smartphones You would think that in this modern, all online casinos are mobiIe optimised. Provided that chance with BJ: Have a tendency Take up the Activity Until you find out how to have fun with at an enhanced levels or you damage the sport for much better gamers (Which will be another method a Internet casino features of spinning the chances lower back yet again!).

Share →