Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are single and looking to identify a good wife, then you should consider seeking a foreign https://womenasian.org/turkish-women/ woman from an exotic nation. An oriental bride could be just what you need to make your life finished. With a little endurance and research, you can find the woman of your dreams. And once you need to to move in together, you are going to both be surprised at how easy you should create a content family.

Language barrier

If you are searching for an Asian bride online, right now there are several things you ought to know. The most important thing is to remember that the women you are communicating with may experience a dialect barrier. Fortunately, there are many approaches to overcome this obstacle and relate with your romance.

One way to beat this barrier is to use images. You can take photographs of yourself, your home, your house of occupation, or anything more that will help illustrate what you are talking about.

Make sure solve chinese barrier is usually to ask questions. By simply asking questions, you will be showing your interest and assisting your potential partner understand what you prefer. When you do this, you will be able to steer the conversation about what you want to speak about.

A third approach to deal with the language barrier is always to pantomime. Simply by pantomiming, you are able to visualize what you wish to say. This is useful for one to avoid dilemma and avoid being misunderstood.

Generate a good impression

If you want to produce a good impression when online dating an Hard anodized cookware bride over the internet, you have to check out understand her culture. You should also try to respect her values. These are generally qualities that lots of Asian females cherish.

Besides, Asian women want to know that you just happen to be genuinely interested in their lives. The way you speak, act, and treat all of them is part of your identity. Aside from that, learning a few simple text in her language is another way to impress her.

An important facet of making a great impression can be not to become overly impressive. Instead, always be polite and open. As well, remember to focus on your body words and maintain eye-to-eye contact.

You should also be prepared to invest a lttle bit involving in dating. This could be in the form of gift ideas. Depending on just how serious you are within your relationship, you will definitely spend about $100 to $500 in presents.

Share →

Leave a Reply