Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Starcraft sixty four ROMs usually are as difficult to get as you might think. They can be downloaded for free via sites which range from PC to iOS and Android to Mac. You may have an extra ram memory stick to boot them up, but normally you’ll be placed for games. It’s a good idea to carry out a backup of the games, specifically if you play online. Unfortunately, some people are generally not so wonderful. So , ensure you back up your games and your data! This way you can enjoy the most current and finest Starcraft 64 ROMs for many years to arrive!

The best part is that you don’t have to pay out a huge sum of cash for a fresh game. All you want is a laptop, a ram stay and a certain amount of patience. If you’re blessed, you’ll have the time to test your skills. As long as you’re at this, consider improving your PC. After all, you want to play a cool video game, not a computer that is in disrepair. Besides, it’s a great way to improve your general gaming experience.

One last thing to remember: should you be going to down load a Starcraft 64 RANGE OF MOTION, don’t forget to back-up your ram memory stick and your LAPTOP OR COMPUTER! Otherwise, your time and efforts are likely to go down hill. Thankfully, there are a number of businesses that can emulator rom for android help you preserve your investment. For example , you can download a no cost ROM out of an established web page, and a good retailer will also be delighted to help.

Share →

Leave a Reply