Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In a day if the ‘bigger is better’ cast can often keep brides feeling overwhelmed, it’s no wonder so many people happen to be turning to small intimate marriages. It is the perfect method for a few who feel they’re not the social type or for individuals who are involved about their extended family drama on their special day.

Little intimate weddings may also be the ideal choice for many who don’t such as a lot of sound and want a more relaxed celebration with close friends and family. The simplest way to go about it can be to spread your planning above several months https://zknft.tools/scandinavian-wedding-traditions-will-be-scandinavian-young-ladies-pretty and keep all your spending within a comfortable funds.

Probably the most important decisions to make certainly is the size of your guests list. Although it may seem counterintuitive, you’ll actually be qualified to spend more on your favorite vendors and add a lot of tailored touches on your day if you choose to go with a smaller guest list.

You can also avoid the added stress of catering for a numerous guests employing an intimate venue. This will give you the freedom to personalize the event without having to compromise upon style and decor or perhaps worrying about whether or not youre keeping up with all of your guest’s expectations.

The feast day is the most important component to your wedding, and you may really kit it https://ohmybride.com/guide/top-mail-order-bride-novels/ with that means and set a great tone for the rest of your celebrations by considering carefully regarding the space plus the rituals. You can combine your favorite customs, personalize the background music and psychic readings, and involve everybody in the events.

A ceremony can be quite a lot of operate, but with some preparing and careful attention to details, it can become probably the most memorable parts of your big day. Several ways you can consider your formal procedure to the next level and have an amazing experience by yourself, your guests, and everyone in the middle of:

Have wedding party walk down the inlet together

This is a tradition that is certainly common at Jewish and nondenominational weddings, but it’s simple to personalize to suit your certain needs. Typically, the groom fantastic best gentleman enter first of all, followed by the groomsmen, bridesmaid, and hoop bearers.

They then process straight down the aisle in reverse order of so, who entered and guests brighten them on, presenting each member with the wedding party a blessing. Then, they will enter the church, where the groom and bride say their vows to each other.

After the bride and groom say all their vows, they exchange wedding rings, which is a customary way to symbolize marriage. Should you be planning a traditional or religious wedding, the minister will certainly offer a brief adding about the couple and discuss love and the vows they may be making.

Another well-liked ritual that is located at faith based and Jewish weddings certainly is the breaking of the glass, which usually symbolizes the devastation of the temple in Jerusalem. This routine is typically forwent by a studying from the Scriptures and will remind couples that they should remember this miserable moment inside their lives.

Share →

Leave a Reply