Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking for incredibly hot Latin ladies, it is important that you take the right procedure. You need to be respectful and show that you are interested in the partnership. However , it is not always easy to know what you need to do. Here are some tips meant for you to follow.

https://i.pinimg.com/236x/63/29/2d/63292d4d272443d743fc9c99640232ea--male-physique-young-men.jpg

The above all thing to not forget is to maintain your language natural. Usually, Latinas are quite mental and hypersensitive. In order to make your first particular date a unforgettable one, you have to be kind.

Besides, learning a little bit regarding the culture of your possible date can help you to appreciate her better. For example , you could find out what she principles in life. This will likely go a challenging way in making the partnership profitable.

You can also try out online dating services to get the very best of both worlds. Online dating sites allows you sexy latin women to talk to a Latina without having to actually satisfy in person. In addition, there are a few sites that allow anonymous discussion.

Another thing to accomplish is to steer clear of being overly aggressive. A few Latinas could find it overwhelming to be in regards to guy that is too macho. Even if you are definitely not, your patterns should still be thought to be.

Lastly, you must learn about https://www.aarp.org/home-family/friends-family/info-2020/later-life-relationships.html the Latino culture. When you are searching for a Latin woman, it is advisable to read up on what exactly she would like. By doing this, it is possible to develop a meaningful rapport with her.

Share →

Leave a Reply