Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Trying to find somebody in your area can be a challenging task. There are many different approaches to finding a suitable special someone. https://bestbrides.info/reviews/asianmelodies-com First of all you should do is consider your own unique situation. The next step is to do a little research in order to find away what other individuals are doing in your area.

There are several websites and apps which can help you find your dream mate. These include online dating sites sites, niche online dating sites, and free love-making dating sites. Every single of these products and services has its own specific characteristics. Some are better than others. In the long run, the best web-site for your needs would be the one that will fit your lifestyle and personality.

One of the most well-liked seeing websites is certainly OkCupid. This site is more hip and stylish delete word. They have a coordinating system that is a lot less invasive than most other websites. You will also be able to keep in touch with several people at a time. You could also add others as close friends if you would like.

Possibly the best sites intended for local girls is Telegraph Dating. It includes over 220, 000 like-minded singles. They have a great search function and also provide the chance to meet in person before the big date.

Want to know the best part about this internet site is that it is absolutely free. The app has many additional features seeing that well, including a chat function, where you can converse with others. The app also offers a helpful menu. The iphone app can also be set up via the Google Enjoy Store.

Click Through to This Article

The site is usually very well organized. You will find several search fields, every single of which offers you a list of conceivable matches. Instantlychristmas.com » Tips on how to Meet International Wife Job hopefuls They also have a handy “Meet People” section, which lets you indicate your preferences. There are also more advanced search filters. You can focus your results by simply age, area, educational background, and other parameters.

You may also want to try the web site’s free trial. In your free trial, you can expect to have the ability to send texts and produce free phone calls to other associates. They also have a feature called “Chat Now, ” that enables you to initiate a dialog with a potential partner. The free trial offer is also very beneficial if you are interested in finding a partner regionally.

One more site is normally LocalxDating. This web site https://verilymag.com/2014/10/bad-college-habits-adult-dating-tips focuses primarily on kink dating. It is free while offering hundreds of available singles in your area. They also have no strings attached. The site incorporates a search function that is easy to use, making it a good choice for a initial date. They in addition have a sex-friendly number of ad-free user profiles.

The internet site is also known for the speed going out with events. This kind of feature is ideal for people who are trying to find a brief date. In addition, it incorporates a handy cellular version, which are often accessed on the go. It is other great feature is that it permits one to add other users as good friends. This site is additionally the site of this year for some neighborhood single women.

Share →

Leave a Reply