Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One dilemma various people talk to is just how much does the typical married couple have sexual intercourse? There is no simple answer. It is because it depends within the individual. Lots of people are more interested in having sex than other folks, and the quantity of sex a large amount of gets will rely upon their relationship.

A study done by the https://married-dating.org/one-night-stands-dos-and-donts/ Archives of Sex Behavior noticed that adults had sexual activity on an average of fifty four times a year. These effects are specifically staggering meant for older lovers. The analysis studied 28, 000 people from 1989 to 2014.

One other study by the International Contemporary culture for Lovemaking Medicine shows that 25% of partnered women of all ages aged 75 and over have sex more than four occasions a week. Although the numbers range, research by Carnegie Mellon University or college and the JAMA Network reveals that a majority of couples have sex at least once a month.

http://17asb.itocd.net/www/images/girl/1295801-1296000/85cdd33c-4eb6-40ce-bca9-c413b86c461b.jpg

In addition to age, intimacy frequency can also be influenced by gender, significant other status, and economical stress. Luckily, there are many solutions to reduce the stress in your relationship. From physical exercise to talk remedy, you can find a method to relieve a few of the stress that accompany being a the wife and hubby.

Even though it’s not at all times the most exciting thing to do, love-making can be an important https://www.buzzfeed.com/sydrobinson1/brutally-honest-dating-advice part of maintaining the my university with your spouse. Focusing on the quality of your love-making and the experience you could have outside of the bedroom can enhance your marriage.

As a result, at this time there are many couples who focus on the numbers in all their sex life, as opposed to focusing on their genuine sexual satisfaction. However , this approach can result in a performative sex life, which does not necessarily enhance your romance.

Share →

Leave a Reply