Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many signs of real absolutely adore that a man exhibits, including his actions and terms. While these kinds of may not always be obvious to you, they are really still quite important and can offer you a good sign of the state of his love for you.

This individual hugs you publicly while you are with friends and family

If a guy adores you, he isn’t scared to show his emotion and he will larg you before everyone. This kind of shows that your dog is actually into both you and that he wants to be with you permanently. This kind of habit is additionally a good sign that he has been not afraid of commitment and that he can be dependable to perform what’s right for you.

He gets your eyes every time you stroll inside the room

If a guy is truly https://littlethings.com/family-and-parenting/struggle-say-i-love-you fond of you, he’ll constantly get your look and he can do without any hesitation and also any key phrases. This is because this individual believes that http://tempiraiutara.sideka.id/2019/11/27/online-dating-russian-girls-tips-learn-how-to-operate-properly-while-dating-a-female/ you are the most beautiful female in the world and that you are entitled to to be enjoyed and cherished.

He would not care what folks say about you

A real man will never permit his feelings of affection be hidden and he can ensure that the people around him know how much you mean to him. This really is a very common signal that he loves you and this individual doesn’t prefer you to be alone.

He checks you frequently

If perhaps he frequently calls or texts you to check on in with you, this is a further sign that https://mailorderbrides2.com/review/match-truly-dating-site he really enjoys you and is usually falling for yourself. He can check on one to make sure that you are ok and he may make plans for one to spend time alongside one another if this individual thinks you’ll enjoy it.

He makes plans for you personally and this individual has all set up in advance

When a gentleman is truly crazy about you, he will help to make plans available for you and will possess everything ready. He may plan things such as vacations and activities for everyone both to do. He will likewise go out of his way to make you happy, whether it’s by simply finding the excellent gift idea for you or perhaps planning an activity that will make you laugh.

This individual isn’t afraid to weep in front of you

If the dude can be insecure and cry in front of you, this is a sign that he includes noticed the person that completes him. He can become honest with you regarding his challenges and just how he sees you as they knows that you may always support him and be there for him.

He is not really afraid to maintain you close

If your guy holds you tightly and cannot help but touch your spine or slap you all over the face, this is an indicator that he loves you very much. He’s not reluctant to be seductive with you and he won’t think twice to hold you small or hug you when you are alone.

Share →

Leave a Reply