Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Business program can help your company work more efficiently. It could be used to systemize repetitive strategies, reduce costs and improve visibility. However , it is important to purchase right software program to suit your certain needs.

The very best system will be versatile, handy and combine seamlessly with your existing businesses. Also, the device must have a simple to use user interface.

There are numerous types of software to choose from, every with its own unique features and rewards. For example , venture resource planning (ERP) software allows you to keep track of the company’s money and staff www.realdata-room-site.org/virtual-board-room-for-flexibility/ productivity.

Another kind of applications are called organization process administration, or BPM for the purpose of short. This sort of software is built to facilitate speedy development of ideal processes. By integrating and simplifying processes, you will be able to streamline the operations and concentrate on the extension of your business.

Using BPM is a great way to analyze complicated data and ensure that your operations work smoothly. Several BPM applications also offer real time information regarding your business activities. You can then employ this information to monitor primary performance warning signs and produce business decisions.

A good business system might also include several modern conversation tools just like cloud calculating. These can assist you to respond quicker and accumulate more information with regards to your customers.

Various other useful software tools that your small business can benefit from will be the financial reporting and desktop building applications. These can help you keep track of your sales, products on hand and other business functions.

Share →

Leave a Reply