Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Scanguard may be a security application designed to guard your computer coming from harmful viruses, spyware, best antivirus for windows 10 malware, and other threats. It gives you a wide range of features. Some of these are the Ad Block Pro, the Password Burial Container, and the VPN. These features help keep the privacy secure while surfing online.

The technology has a streamlined interface, a user-friendly layout, and straightforward tools. Nevertheless , the customer support is ineffective.

In addition to the equipment on the left-hand part of the display, you can also perform a full scan of your PC. You may customize the scan in order for you. Another feature includes a Browser Manager, which can help you steer clear of fraud.

Scanguard provides antivirus and anti-phishing protection. There is also a Password Vault, a feature that encrypts your passwords just for safe storage.

Scanguard is compatible with a variety of operating systems and devices. For Windows, it possesses a great free type and a paid plan. The absolutely free version offers a basic malware package and a quick check.

Users may upgrade for the Pro edition to get more advanced features. They will also execute a full diagnostic scan making use of the alexa wordpress plugin. Additionally , you may control important computer data sharing level.

Scanguard offers a free 30-day money back guarantee. Yet , it is not recommended by Microsoft, and is not recommended by the Ms Community.

Consumers can reach Scanguard’s technical support via email or through the Support Center. This center provides tutorials and a COMMONLY ASKED QUESTIONS section.

Share →

Leave a Reply