Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In Italy, a wedding wedding ceremony is a big event. The entire family is invited to the event. This is certainly a special event of love and fresh life. There are numerous traditional rituals and merry contests. These are just some of the various Russian matrimony traditions. They are really still accompanied by families in some towns.

The first the main traditional Russian Orthodox ceremony certainly is the betrothal. At this moment, the clergyman will hope and give the couple the true blessing. During the blessing, the couple will host a lighted candle. It really is a symbol of purity and innocence.

The second area of the classic ceremony is crowning. The moment the groom considers the bride-to-be, he must take a step to show her that he loves her. He could be asked to sing or solve a riddle. In the event he falls flat the test, he or she must pay a price. The price could be a dowry or check.

The second part of the traditional Russian marriage ceremony is the glorious. The bride and groom definitely will stand on a cloth as well as the head from the family will end up being the first-person to stand. Those who take those largest bite will be thought about the head of the household.

Traditionally, the marriage commemoration lasted a couple of days. It absolutely was a very important getaway for the whole friends and family, as it was ways to celebrate a new life jointly. The majority of marriages were held in the spring and in the street to redemption, when domains were ready. Weddings were also held in winter, once preparations with respect to the new working time of year had not commenced yet.

Besides the official wedding ceremony, a large feast will be served to guests. Various newlyweds will take a tour in the city in a limousine. Some will also visit historical sites. Others will opt for boat rentals or horses carriages.

Another traditional Russian marriage https://bwcompanies.com/single-turkish-women-and-internet-dating-hints/ traditions is the ransom. The bride’s family need to pay the groom a ransom in the event the bride is normally taken away by her good friends. Grooms must therefore do anything to get the bride-to-be back. At times the price will be in a big amaze qualification, or the soon-to-be husband might be asked to boogie or start a riddle.

A Russian marital life tradition that involves a child is definitely the gifting of a basketball baskeball hoop. For a person, russian wives this might be a gleaming hockey hoop. Customarily, the new new bride will not be dressed in jewelry right up until she actually is under the watchful eye of her family group.

In contrast to Western weddings, a Russian marriage ceremony does not last for very long. In some cases, the ceremonies could be up to a week. However , the primary festivities continue to be great. One of the main concerns is that the wedding cake. At present, young couples often save their cash for their honeymoon vacation.

The conventional Russian Orthodox ceremony comprises scripture blood pressure measurements, prayer, and betrothal. Friends will keep money on the floor.

After the marriage, the new few will go on the city head to and visit historical sites. Afterwards, they are going to dance. With respect to the bride and groom, several may ride the community or a horse-drawn carriage.

Share →

Leave a Reply