Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Compared to the Western, Asian romance traditions are quite different. These ethnicities emphasize home values and respect. In many https://www.rhodeslawfirmpc.com/common-second-marriage-inheritance-issues-you-may-not-know-about/ ways, they are just like the American way of life. However , the difference is that in the East, mother and father are even more involved in the internet dating scene and possess a lot of say inside the decision. In the West, children are expected to have the freedom to choose their particular mates and be independent. The reason is a marriage may be a social deal and children binds a couple together.

Traditional Asian cultures have sufficient similarities, including the notion that family is a central unit in society. Moreover to family responsibilities, Asians expect children to abide by all their parents and have absolutely respect through their actions. This expectation explains for what reason children are typically honored troubles parent’s birthday with a get together. In Korea, really common to have a “big party” to your parents’ 60th birthday.

The Chinese lifestyle focuses on sucursal piety, or maybe the idea that parents should be obedient to their parents. Parents in Asia are also required to give their children monetary support, such as tutoring or perhaps schooling. In East Asia, parents might have to pay for stuff schools. These traditions are definitely not limited to Asia, however. In america, parents offer their children as a duty or perhaps obligation. Because of this , https://themarketbride.com/asian-brides/ how come some Asian couples like to live with the parents for a period of time after all their wedding.

In addition , Asia incorporates a wealth of terminology multiplicity. There are higher than a hundred dialects spoken in India. Some of the most common languages include Hindi, Uk, and Mandarin. In 2001, a census saved 122 languages in India, and more than one million persons spoke multiple of these languages.

As you might have guessed, the most popular sport in Asia is football. The sport is popular in Japan, Southern Korea, and Taiwan. Some other sporting that are well-known include crickinfo, badminton, table tennis, and boxing. Several Asian countries have national football teams. In Chinese suppliers, there is a huge marketplace for marriages.

There are also several beliefs in Asia. Yoga originated in India and spread to other countries in the area. The Buddha’s teachings shaped facets of Asian civilizations, such as material culture and visual tradition. It also molded political key points and authorities. It was used by several Southeast Hard anodized cookware nations, specifically in the fourteenth century. In the centre East, Asian Christian sects are the most significant denominations. Other religious traditions in Asia incorporate Baha’s Hope and Animism.

There are many subcultures in the American culture that demonstrate strong family unit ties. For example , many little couples share a home in the western part of the region. It’s important to keep your ethnic path pure when it comes to a marriage.

Asians happen to be proud of their very own customs, including matrimony. In many Cookware cultures, a child’s initial assembly is to make the most of the home. They are anticipated to deal with their father and mother when they grow old. They are also anticipated to be loyal with their parents, and to have self-control.

Share →

Leave a Reply