Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

long distance internet relationship Relationship irish women traits anarchy is mostly a type of school of thought that is comparable to independence. It’s not just a political statement against hierarchy, but an attempt to free individuals to make a decision their own relationship points on their own terms.

https://thumbs.dreamstime.com/t/young-man-student-using-tablet-computer-cafe-drinking-coffee-91232618.jpg

There are many components that go into making a relationship work. Some are obvious, just like the need for dedication. Nevertheless others usually are. This can incorporate a lack of trust. While trust is good, it could not always easy to create. To succeed, persons must study to counter the problematic norms that happen to be holding these people back.

One of the biggest troubles is setting up a safe space. The best sort of safe space is the one that is ready to accept discussion while not judgment.

Looking at how different couples have got handled the task of building a life together can discuss what performs and what doesn’t. A well-rounded approach requires organizing about mutual pursuits and putting besides fear.

For example , if you are going to amuse make a decision, be sure to know why you are doing it. You don’t really want to sway your partner to a relationship that merely mutually useful. Likewise, you don’t want to be the single wolf.

Another trick is always to find confident counter spells. These can always be as simple once again to yourself or as complicated as a online social network. And remember until this is a life-time http://www.livescience.com/7023-rules-attraction-game-love.html project. As you grow old, your beliefs will likely improve. If you happen to be lucky, you might be able to use your newfound wisdom to aid your partner develop as well.

Share →

Leave a Reply