Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Due diligence data rooms most appropriate method to make simpler the process of researching corporate documents. They provide a number of rewards, including simplicity of use, flexibility, security and a convenient approach to share and communicate.

Whether you are getting yourself ready for a merger or pay for, or simply desire to share important financial records, the right electronic data bedroom can make the method much easier plus more effective. Furthermore to allowing you to retail outlet and deal with your documents, you may create organizations, assign jobs, send messages, and more.

One of the useful top features of a online data place is their ability to trail and monitor consumer activity. It will help you know when ever documents were looked at and how long, as well as watch your team’s progress.

One other handy characteristic of a info room is the automated index numbering tool. This kind of feature can quickly organize your documents into a rationally arranged folder structure, and allows you to mark and search the files quickly.

Organizing important computer data into a logical hierarchy is a good idea. A data bedroom should be arranged by different types, just like legal, company, product, consumer, and other prevalent information. Guarantee your data are in alphabetical https://bookvdr.com/benefits-of-due-diligence-data-rooms/ order and categorized into subfolders that highlight variations in categories.

Selecting the best data room may seem just like a daunting task, but it is usually an essential component within the due diligence process. The best ones involve document-level control, quick access, and a user-friendly interface.

Share →

Leave a Reply