Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the most effective ways to enjoy old on-line computer games on the go is by playing RANGE OF MOTION games. That is a legal method of playing these types of classics in any environment, without having to bother about the effects on your eyes.

A ROM (pronounced ROM) is a digital copy of any video game that could be played on your personal computer. These online games are generally several decades aged, but they are still available. A variety of them have been re-released lately.

To play a ROM on your PC, you’ll need an emulator. An emulator is a software package that allows you to imitate a video game console’s manages and features. You can find these programs about the world wide web.

Emulators can be found in all shapes and sizes. There are free and commercially-available applications. But , the most beneficial ones will be those that happen to be relatively easy to work with.

Emulators can also be legal in america. The only caveat is that saving a ROM for a game you don’t individual is formally illegal. Yet , no one has become prosecuted pertaining to doing so.

There are numerous places to download ROMs online, nonetheless here are some of the very most reliable. RANGE OF MOTION Depot is a fantastic site to get downloading ROMs. It’s clean and simple, and offers an impressive nintendo ds roms amount of options.

DopeRoms is another ROM-friendly site. They offer 1000s of free ROMs and other emulation related snacks. Their site is safe and secure, and they also offer a tutorial on how to employ their ROMs.

Share →

Leave a Reply