Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to picking a partner, one of the initial things you should consider is what she has. A good life partner should be conscientious, strong and able to cope onto her own. They must be willing to quit some of their personal space for any better balance with their significant other.

Having a sound judgment of sense of humor is also a good sign. Possessing little entertaining every now and then is important because it will help a person both content. This could be by means of a few comments or a funny report about your spouse or kids. Laughing together is a great way to bond, particularly when your romance is certainly strained.

A good partner also uses a proactive strategy towards her husband’s health and wellness. She prays intended for him and regularly meditates. She makes sure the home is known as a healthy very safe place on her family to live. Over will be more than willing to appropriate her husband when he is making problems. In return, she’ll become more likely to the actual same for her own.

One of the most exciting qualities to look for in a potential spouse is the ability to communicate. You should be happy to talk about anything at all and everything. Even if you’re irritated, it is important to speak up. Normally, you’ll just intensify the problem.

Another thing to consider may be the health of your potential bride. Males rank her health among the top five material items to consider. If your woman can be fit, healthy, and in very good condition, she will be a better partner and help to make the relationship even more a pretty woman russian brides good.

Becoming a responsible loved one will make the husband look secure. It will likewise be a better way to show him how much you care. He will probably appreciate the fact that you have a commitment to your marriage. Likewise, having a good job will help you receive enough cash to cover the expenses http://backnbeyond.com/outstanding-first-night-out-tips-for-russian-girls/ of having children.

You will discover a lot of things to consider when determining on the new spouse. But it is very important to consider what is most important to you. Your spouse might be a part of your life for a long period so it’s essential that you find the right person. Choosing the incorrect person may have a negative influence on your romance.

During your time on st. kitts is no particular science in back of this, the very best answer to problem “what are the best qualities to find in a partner? ” can be “what is certainly your character? ” To learn what a person is truly like, you must spend time with her or him. This will give you an understanding of what kind of person she or he is and how you may best connect with them.

Lastly, a very good wife could have the following attributes: a sense of sense of humor, a good work ethic, and a good attitude. These qualities is likely to make your romance a whole lot more fun.

Share →

Leave a Reply