Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

For law firms, secure peer to peer is critical. The legal industry is second only to the health care industry when it comes to storing and sharing hypersensitive files. If a firm just isn’t using secure management, they are putting their customer’s information at risk.

Luckily, you will discover tools which make this kind of possible. Many are free, other folks are listed to fit the budget. To ensure that you locate a remedy that works for your firm, you have to consider your demands.

Secure peer to peer is the technique of securing client data by sending it through a safeguarded channel. It uses encryption to protect the information. Different features include secureness check and gekörnt permissions.

As the most well-known method of sharing data files is through email, it is insecure. A password is required to open up the report, and the means of miscommunication along with the client will take a long time.

An alternative solution is to use a impair storage carrier. These products are designed to be practical, but they can have many loopholes. You want to make sure you choose a specialist that has a great encryption choice built in.

Client portals are web-based websites that allow legal staff to share and submit files. They are a useful tool for boosting efficiency. With a client web site, you can make a secure workspace for your staff. Once they have a get access, they can send and obtain documents, present invoices, and view job timelines.

Law firms have image source an moral obligation to hold their clients’ information safe. This means ensuring that all workers understand the importance of protect file sharing. File sharing platforms should be easy to steer. Using an intuitive software can help motivate the trespassing of protected file-sharing tools.

Share →

Leave a Reply