Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Thousands of online dating sites exist. A few offer free of charge services, https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1265949/Mixed-race-people-attractive-finds-British-study.html while others currently have higher membership fees. It can be difficult to determine italian sexy woman which are safe and that are not. Yet , there are some general guidelines that can help you navigate the web dating oceans.

The first thing to do is normally find a site that offers the very best safety features. During your time on st. kitts are no ensures that you will never have to face concerns, taking the appropriate steps can help keep you out of harm’s way.

You may not be able to view the other individual’s face, you could use the website’s messaging system to keep you in the cycle on the proceedings. Also, you should steer clear of sharing a lot of information. Once your details are out of your hands, it can be hard to get them lower back.

https://s1.studylib.ru/store/data/004972918_1-cf2813d085c905edd45c8280e24cf663.png

There are many ways to keep yourself secure online. Included in this are using a protected dating app, doing your research before logging onto a new site, and steering clear of the normal traps. Actually some online dating sites services work about new features which will prevent catfishing.

Besides keeping yourself secure, the iphone app can help to ignite an interest among two people. With respect to the service, you can also make a date in real life!

If you do decide to meet in real life, make sure to take a good friend along. This is especially true if you are reaching someone on-line that you don’t have met face-to-face before.

Share →

Leave a Reply