Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Cloud computer is a technology that allows you to https://thedataroomcenter.com/ use calculating resources over the Internet. It can be used to store information, gain access to applications and data, and carry out other THIS services. The important thing benefit is that you can do all this from just about any Internet-enabled gadget.

Many businesses have experienced the advantages of cloud computing. However , you should choose the right way. This can be a complicated task, specifically if you have multiple clouds.

Depending on how you tend to operate the cloud, you could be able to transform your life productivity and agility. You can even enjoy financial savings. When you use the cloud, you simply pay for the things you use.

Clouds can be categorized as non-public, public, or hybrid. Personal clouds will be hosted within an organization’s personal physical facilities, while community clouds are managed with a third-party.

A prospering cloud answer will take into mind the business demands of your enterprise. Your workforce must work together to make certain cloud re-homing meets aims. Moreover, you need to be attentive of how you incorporate your impair. If you don’t, you may end up with just one cloud company.

Cloud infrastructures are designed to allow companies to rapidly range their products. They can help you reach new geographies and consumers, and provide story technical benefits.

Another important advantage of cloud is that it can get rid of the need to buy components. As your program uses even more resources, an individual spend more money on fresh hardware.

Share →

Leave a Reply