Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Writing an example profile with regards to dating site can be a smart way to draw potential complements. israeli girl for marriage Nevertheless , it is important to write a profile that is true to you and your persona.

A sample profile intended for dating web page should be conversational, and not as an application. It will showcase your personality and excite the reader.

Unlike males, women of all ages may be picky about their partners and is very picky. Therefore , you have to know how to write a good online dating profile that will draw the interest of women.

The primary two nouns in your own account are generally bland and underwhelming, consequently try to generate an interesting profile which has a dash of big surprise.

Avoid using adjective such as “smoker” or “pimp” and any other words that sound lav.

You should also be sure to include a image of yourself in your profile. This will allow you to appear more real and trustworthy to other users.

The photo should be a close-up shot of the face, while not any hats or perhaps hairy photos. This will likely tell women that you are clean-shaven minus a head wear.

Aside from the photos, a lot of include several information https://www.jstor.org/stable/2847741 about your self. This will help your potential fits get to know you better and increase your chances of having a date.

https://i.ytimg.com/vi/UXyUMMMETsA/hqdefault.jpg

Creating a test account for a internet dating website is very easy and should usually a few minutes you need to do. It is a great way to attract potential matches and it will be an excellent first step in the online dating sites journey.

Share →

Leave a Reply