Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re considering traveling to Croatia, you’ll want to make sure that you spend some time at among the following passade friendly places. These spots are not only exquisite, they’re also fun.

The location of Zagreb in particular is a must-visit. Is actually known for its cosmopolitan elegance, a number of impressive buildings and landmarks, and the excellent cuisine.

However , the main thing to know is that it is not everything difficult to find a very good time in this charming metropolis. There’s no scarcity of restaurants, pubs, and coffee shops, bookstores to choose from. And you simply can’t go wrong having a cocktail or two.

Aside from the food and drinks, Croatia is also home to some of the croatian women dating tours best discovering croatian brides the world. Whether you’re in town for the day https://www.kqed.org/pop/1206/8-things-to-know-before-you-start-dating-online and/or looking to take a longer trip throughout the country, you may glad you made the effort.

Even though the city of Dubrovnik is perhaps the most popular among the flirty urban centers of Croatia, it’s not the only choice. The capital city, Zagreb, is another great vacation spot. Known for its historic elegance and modern charm, the city presents a wealth of destinations, from museums and cathedrals to ideal cafes and restaurants.

http://jp4.r0tt.com/l_30700ac0-5416-11e1-8f08-9f19ecb00004.jpg

Other flirty metropolitan areas of note include the Adriatic seacoast community of Korcula. Home towards the ruins belonging to the former Roman capital, it is a great starting point for your Croatian island tour. Similarly, the location of Divide is a must-visit. Located along the Adriatic coastline, this city features plenty of sights, which includes Diocletian’s Building, the former Roman chief’s former residence.

Share →

Leave a Reply