Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re a Pokemon supporter, you may have been waiting for the discharge of Pokemon Soul Magic. The game is available with respect to the Nintendo DS gaming console and is one of the most recent entries inside the popular series. However , it is important to note that you’ll need a Nintendo DS emulator to play this game.

If you’re aiming to download Pokemon Spirit Silver or another ROM compromise for the Nintendo DS, there are several different options out there. We’ve joined together a list of among the better rom hackers for Pokemon that you can take a look at.

Renegade Platinum my oldboy roms is mostly a hack on the Pokemon Platinum game that makes it a little bit harder than usual. In addition, it has a new storyline and features a new set of Health club Leaders. The Pokemon roster also includes a number of Pokemon from the Gen 1 online games, as well as all those from the in the future generations.

This ROM compromise is a great method to experience the regarding Pokemon without paying for it. It has an original story and features some great visuals.

Pokemon Hurricane Silver is a fantastic ROM compromise for kids who love to deal with rival instructors and showdown powerful creatures. It has a large amount of content that may keep youngsters engaged for hours on end.

The sport is set in the Johto region and you can make use of a variety of Pokemon to battle against your opposing team. You can also coach your Pokemon using products and advances to improve potency and efficacy and tempo.

You can even capture a variety of rare and famous Pokemon in this ROM crack. You can also Mega-Evolve your beginners, giving them even more fighting vitality!

Pokémon Silver and gold are a set of great ROM hacks for the Nintendo DS that have a wide range of Pokemon from Generation 1 . Additionally, they add in new technicians to the video game, including a fresh Gym program that lets you contend against various other players.

This ROM hack takes the Pokemon games to new heights by adding in new features like a new storyline and a wide array of new Pokémon. You can even enter into the Pokémon League in this game and begin competing against other trainers to earn a reputation like a Master Trainer.

There are many rewards to being a Master Trainer, including use of special things and the ability to level up the Pokemon quickly. You can even use your Learn Trainer to assist you catch new Pokemon!

In Pokemon PROCEED, you can find and capture many different new Pokémon in the real-world. It’s a fun and immersive way to explore your city or perhaps town and capture the most iconic personas from the business!

Pokemon Heart Silver is definitely an adventure-style video game that has a third-person overhead point of view view. This consists of three basic displays: a field map, which you can use to navigate the world; a battle display; and a menu. This ROM is usually free to get on the Nintendo DS gaming console.

Share →

Leave a Reply