Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A small wedding can feel like a romantic dream, and it can be a smart way to save money. With a smaller invitee list, you will get more creative liberty and dedicate your budget on the distributors you desperately want without worrying about overspending or perhaps having to slice corners in other areas.

The first step to planning a tiny wedding is to determine how many guests you want. This will help to you reduce your guest list and give you a notion of how much space you have to pick at your venue.

Once you’ve acquired your guest list thought out, it’s the perfect time to start working on your wedding budget. This will become based on design for your wedding, the quantity of guests that you simply inviting and how much you are able to afford to spend on each facet of the day.

You’ll also need to decide on a place that’s the right size to your guest list and can develop a great atmosphere to get comfortable with. Too big, and you’ll look crammed in; too small , and and it will be hard to create a cozy space.

More unorthadox methods of funding when choosing a site for your wedding party and pick a spot that may be not normally associated with big weddings. Whether it’s a museum or recreation area, these spots can be a great way to make the small wedding different and intimate.

In case your guests like to eat, you can have got a potluck lunch to get the reception that allows everyone to create their favorite dish to share. This is often a fun way to let your loved ones and friends become familiar with each other better while savoring their exclusive food!

For a more casual think, consider setting up couches and big provide chairs in a significant area to your guests to sit and associate. This can help create a space could comfortable for everyone besides making for exquisite photos!

Another thing to hold in mind preparing a small wedding ceremony https://www.concorsiletterari.net/intimate-honeymoons-in-asia-how-to-successfully-date-a-lady-from-a-unique-culture should be to remember that your day is about you, and not about the other people in https://www.bestmailorderbrides.co.uk attendance. Possessing large invitee list can lead to sense overwhelmed and stressed out, so take a deep breath before starting thinking about how you’re going to manage all of your friends on your big day.

Most people may find it tough to understand for what reason you aren’t appealing those to your little wedding, so be company with yourself and stick to the guidelines of the party invitation. For example , do invite anyone you may have only viewed once or twice in the past year or perhaps who has a large of good friends that that they had like to find out at your wedding.

The customer list should be a personal decision and one that you and your spouse should have a seat and talk about. It’s important to be honest with yourself and your partners about who you want at the small wedding so you can make sure to include the most crucial people inside your life.

A small wedding is a great method to have a remarkable and passionate event, nevertheless it’s not an easy feat. A good idea should be to ask your friends and relations to help you joined together the details of your wedding.

Share →

Leave a Reply