Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A small wedding can feel like an intimate dream, it will be a great way to save money. Having a smaller guests list, you may have more creative flexibility and dedicate your finances on the suppliers you desperately want without worrying about overspending or perhaps having to lower corners consist of areas.

The first step to planning a small wedding should be to determine how various guests you want. This will help you focus your guests list and give you a notion of how very much space you’re looking for at your venue.

Once you’ve got your customer list thought out, it’s time to start working on your wedding budget. This will always be based on design for your wedding, the amount of guests you will absolutely inviting and exactly how much you are able to spend on each of your https://salontocdep.kum.vn/wedding-events-nowadays-have-got-a-lot-of-different-trends.html area of the day.

You’ll also need to determine a location that’s the correct size to your guest list and can produce an atmosphere you aren’t comfortable with. Too large, and you’ll think crammed in; too small , and but it will surely be hard to create a cozy space.

More unorthadox methods of funding when choosing a site for your wedding party and select a spot that is not really normally associated with big marriages. Be it a art gallery or park, these spaces can be a great way to make the small wedding unique and close.

If the guests wish to eat, you can have got a potluck lunch for the purpose of the reception that allows everyone to get their favorite dish to share. This is sometimes a fun method to let your loved ones and friends get to know each other better while making the most of their favorite food!

For a even more casual look and feel, consider setting up couches and big wrist chairs in a huge area to your friends to stay and associate. This can help build a space that is certainly comfortable for everyone besides making for gorgeous photos!

Another thing to keep in mind preparing a small marriage is always to remember that from is about you, and not about the other people in attendance. Aquiring a large visitor list can lead to feeling overwhelmed and stressed out, therefore take a deep breath before you start thinking about just how you’re going to manage all of your guests on your big day.

Some people may find it hard to understand as to why you aren’t welcoming these to your tiny wedding, consequently be firm with yourself and stick to the guidelines of the invitation. For example , no longer invite any individual you may have only noticed once or twice before year or perhaps who has a https://mail-order-bride.info/slavic-brides/russia large of good friends that they’d like to see at your wedding.

The invitee list should be a personal decision and the one which you and your partner should sit down and discuss. It’s important to be honest with yourself and your partners regarding who you want at the small wedding party so you can make sure you include the most significant people in your life.

A small wedding is a great way to have a memorable and passionate event, nonetheless it’s no easy accomplishment. A good idea is always to ask your family and friends to help you gather the details of your wedding.

Share →

Leave a Reply