Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Bolivia is a best place for a romantic escape. It is a nation of breathtaking scenery, cultural experiences, and world-class dining. The region also offers numerous intimate resorts and boutique vacation spots.

Among the finest places for your romantic live in Bolivia is in the Uyuni Salt Apartments. This excellent destination is home to heated springs, volcanoes, and bubbling spring suspensions. Site visitors can take a motorboat trip to the salt houses. After that, they can consume a bath in thermal water.

https://l450v.alamy.com/450vfr/e0ayfe/france-paris-elegant-habille-woman-posing-sur-pont-en-face-de-la-tour-eiffel-e0ayfe.jpg

Another great location for a romantic holiday is at Pond Titicaca. It provides an excellent view with the stars at night, and a restful swim in the waters. To top it all away, the lake is home to big turtles, bright colored parrots, and butterflies.

For those who try some fine more country setting, Samaipata is a lovely town that is certainly filled with colonial time buildings, cute coffee shops, why do people online date bookstores, and cascading waterfalls. Residents of https://mylatinabride.com/bolivian-women/ this commune have a reputation meant for providing nice hospitality to couples troubles vacation.

When you are in Bolivia, make sure to visit the city’s Witches’ Market. From this market, you may buy chance crème and dried out frogs.

As well, don’t miss the Uyuni Salt Houses. The salt flats are located in the northern part of the country. Taking a motorboat to the salt homes is a great way to experience the Bolivian https://www.eharmony.com/online-dating-statistics/ countryside. Following the trip, you may relax in the soothing seas of the salt flats.

The city of Santa Cruz is yet another ideal spot for a intimate getaway. This kind of city has a vibrant Botanical Garden, which features bright flowers, a large collection of butterflies, and a variety of parrots.

Share →

Leave a Reply