Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

While using online dating services is a great belize brides way to meet up with new people, seeking the right username is essential. This is because usernames is definitely the first thing a potential date views. In order to be prominent, choose a one of a kind, fun, or clever name that demonstrates your personality.

One way to do this is to publish an amusing self description. This could include a clever wording of your interests, hobbies, or even a witty remark. However , you should prevent overdoing it. An individual want to come away as eager or excessively critical.

A good example of a good login name is one that incorporates the user’s hobbies and interests, interests, and passions. For instance, if you are a chief cook, you may want to use a name that embodies the love of cooking.

An effective online dating email username ought to convey a great image. It may also be remarkable. Some examples consist of “The The majority of Amazing Surfer” and “Drums Base Music Lifestyle. inches

The naming game includes several steps, which include using the correct acronym and choosing the right etymology. Names that sound like random people are likely to confound and upset the average joe. Instead, choose a phrase or two that may catch the eye of your prospective date.

https://i.pinimg.com/736x/57/0f/09/570f09238210f246b4dcefdcc4aeb63d--taylor-cole-beautiful-eyes.jpg

You’ll also wish to think about the most likely and most relevant acronym. A good example is definitely “F-U-M-M-O-R-M-O-M-O-M. inches Not only https://blog.photofeeler.com/dating-profile-examples/ will this wording show your desire for your favorite subject matter, it also makes for an easy acronym to consider.

Share →

Leave a Reply