Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Choosing a web based Dating User name

A username is among the first things women observe when they verify the profile. It is also one of the most effective ways czech mail order bride to stand out from your competitors and attract potential dates.

When creating an online dating username, be sure you choose something that reflects the personality. Make an effort incorporating key words search phrase that illustrate the hobbies, hobbies, and personality traits.

https://static01.nyt.com/images/2015/12/27/fashion/weddings/27VOWS-slide-CBHD/27VOWS-slide-CBHD-superJumbo.jpg

Avoid selecting negative email usernames that may add a sense of hopelessness or lose hope. Using these kinds of terms could let down potential matches and cause them to get rid of excess desire for you.

If you want to create a web based internet dating username that will attract women, you should employ a combination of great and witty terms to highlight your unique personality. Using a username generator can assist you brainstorm strategies that will be appealing to the feminine audience.

Don’t Lye

The most severe thing you can perform on your online dating services account is to are located. Whether https://www.theguardian.com/lifeandstyle/women it’s about your age, ethnicity, religion, or everything else, lying will mislead people drawing near you.

You can also be misunderstood simply because someone who is usually not genuine and will hurt the upcoming dates. Keeping your online online dating profile legitimate is important for your level of privacy, but as well to draw the right people.

The Username Ought to be Creative

The best online dating usernames happen to be those that stir up an psychological response. These are witty, unique, and catchy, but they should still be able to stand for who you are and what you are looking for in a date.

Share →

Leave a Reply