Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Choosing an ideal username is a crucial step communicate success macedonian women on online dating sites. It is crucial to decide on an interesting and attention-grabbing name that catches a persons vision https://lovestrategies.com/top-9-dating-and-relationship-advice-blogs-for-women/ of an potential suitor.

https://stihi.ru/pics/2015/09/13/8166.jpg

Creating a web based dating username is a great method to get the eye of ladies, and it also will help set you apart from different guys. The first thing a potential suitor sees can be your username, and it is an important factor in deciding if to sales message you or perhaps not.

The best way to create an attractive user name is to combine a word that details you with something that comments it. This could be a physical trait, just like handsome or perhaps magnificent; a personality quality, such as intelligent or content; or maybe a clever expression, such as Californian or whiskey.

An excellent username will make a woman curious about you and learn more. It will likewise entice her to want to meet you in person.

If you’re struggling to create a good username, consider requesting friends just for help. Using a nickname that you used in your youth will make the profile stand out and make women curious about you.

Most females are drawn to screen titles that focus on the letter a, such as lively, intelligent, and ethnic characters. Is also a good idea to incorporate facets of your life into your login name, such as interests and article topics, which are usually reflected in your photos.

Share →

Leave a Reply