Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Startups will be companies that happen to be at the initial phases of their business. They develop items and services using a goal to create an exceptional knowledge for their consumers. These startups are usually began by entrepreneurs who have a preview and find funding.

A number of the main conflicts in starting a start-up are handling finances, hiring employees, and marketing. A startup is normally funded by simply family or perhaps friends and venture capitalists.

Startups typically focus on just one product and try to develop that quickly. It is necessary to have a clear thesis and discover how to maintain chillbusiness.com/usgs-educational-resources the organization. You might want to consider joining a great incubator, which could provide cheap access to assets.

Starting a business could be a rewarding experience. However , it has the a lot of work and comes with a high risk of failure. That’s why you need to protect the investors and ensure you have a fantastic business plan.

There are many kinds of startup company business ideas. Startups can be as simple as creating a website pertaining to an existing business or as complex simply because creating a new product to help an individual. The key is to analyze the market and understand your potential opponents.

You’ll need to select a marketplace, buy or perhaps lease asset, design an online site, and hire employees. You will also need to distinguish a loan model that will help you grow your startup.

You should also groundwork the business models of other itc companies and look for a niche industry. Ideally, you will discover a category that’s sought after.

Share →

Leave a Reply