Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online Bulgarian dating can be fun, but you should try to look at precautions to make sure it’s secure. There are a number of solutions to keep your romantic relationship secure, including becoming honest with each other and keeping your profile short. Recharging options a good idea to be on the lookout designed for common scams.

Currently being honest certainly is the easiest way to take care of online dating encounter secure. This can help stop situations where you are asked for an excessive amount of information, and can help you steer clear of situations to ought to give out funds or personal details.

You should steer clear of giving out too much personal information, this kind of or if you home resolve, credit card quantity, https://www.pinterest.com/michellelfrank/dating-tips/ and banking details. The internet is mostly a crowded place, thus be mindful of anyone who is trying to take your information. Likewise, be wary of men so, who are asking for cash, particularly if they are requesting an excessively high amount.

https://ukrainianbrides.us/wp-content/uploads/2020/04/pexels-photo-2867946-e1585912317104.jpeg

If you are planning to go on a date having a Bulgarian girl, you may want to become familiar with her bulgarian wives personally prior to spending a tremendous amount of time with her. Learn about her social life, and her interests. By learning about her, it is possible to answer questions without starting to be repetitive. Knowing her hobbies can also reduce the chances you will be asked to pay for something.

Bulgarian women are usually very friendly, and you should find it easy to talk with these people. However , they may not be too available about their libido, so you must be careful.

Share →

Leave a Reply