Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Services with respect to Board Space

A boardroom is a space designed to allow for meetings of your company’s aboard of directors, which are the category of individuals elected by investors to represent and shield their hobbies. The most important decisions of a company are produced at these kinds of meetings, which have a significant effect in the people who operate the business towards the investors who have its stocks and the increased economy.

Boardrooms need to be soundproofed, so that conversations aren’t interrupted by out of doors distractions or eavesdropping. The area must also have got a large stand big enough to seat everybody attending the meeting, along with chair that are relaxed for extended cycles of time. In addition , the space must be well-lit and free from excessive luminance, so that delegates can see the info presented during presentations.

The application of virtual technology has increased the convenience of ending up in a mother board of owners, which makes it less difficult for each affiliate to attend frequent meetings out of anywhere with an online connection, including from home or perhaps on a cellular device. This boost in accessibility can increase presence rates and improve governance by allowing participants from a wider collection of locations to be involved in the method.

Provide https://boardroomservice.com your assembly attendees with access to a unified conference meetings experience with the help of smart components like Google’s meeting displays and Logitech, Asus and BenQ video cameras. Bundled along, these solutions make for a cost-effective way to get your appointment space in to the digital age with a Google-certified method.

Share →

Leave a Reply