Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A mutually http://siyashairandbeauty.com.au/sugardaddys-gentlemens-tavern-review-is-sugardaddys-gentlemens-club-a-good-solution-for-guys/ effective relationship may be a fancy term used to describe the cooperation between two species. It might occur between humans, fungi, bacterias, or even plants. This relationship can result in different benefits and risks.

Probably the most impressive of all the mutually useful relationships certainly is the one between two species of fungus. In this context, a fungus infection is a useful organism that provides nutrients, normal water, and refuge to photosynthetic algae, as well as providing a few defense from other invading creatures. However , this kind of a romantic relationship is only feasible because of the circumstances of the environment. These include a good temperature selection, and a lack of sunlight. This may not be to mention a low population thickness. For example , many its heyday plants cannot reproduce unless of course they may have insects to pollinate them.

A similar scenario develops in the microbiome, which contains a host of helpful organisms. https://sugardaddyaustralia.org/sugar-dating-brisbane/ These organisms help individuals digest food, protect them coming from pathogens, and still provide them with maximum environmental conditions. The human microbiome is a complex network of cellular material and organs, whose overgrowth can cause disease. To combat this issue, a number of researchers have suggested a solution known as probiotics. People who believe in this kind of theory claim that the stomach microbiome can withstand the rigors of civilization, and give humans with numerous health rewards.

A related term is cooperation, which is a nice term for the purpose of the mutually beneficial marriage between two variety. This form of interdependence is most often found between two photosynthetic species. A fungus enables a photosynthesis-powered algae to flourish in a much cooler, drier environment. Its biggest drawback may be the potential for a parasitic condition. This can arise when the fungus infection overgrows and reverts to it is asexual condition.

Just as that a someone can give you a great nights sleep, a fungus can the actual same for any photosynthetic atlygis. This is not in order to that lizards will be bad for all of us, but we have detrimental to fungi. For instance, a single infection can take care of thousands of photosynthetic algae, and may produce thousands of recent spores yearly.

Share →

Leave a Reply