Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re thinking of marriage, the chances are good really are thinking about Ukraine. This beautiful land has some superb ladies. These women tend to be regarded as the sexiest in the world.

They are recognized for their sexy find, striking eyes, and smooth blond hair. They are also known for being a source of deep take pleasure in and loyalty. Ukrainians are known to be good willed and highly devoted to their very own family and friends. Nevertheless , there are still a number of things to know when dating a ukrainian girl things you should keep in mind before acquiring the big step into a long-term relationship with one of these.

The main thing to bear in mind when considering a Ukrainian female is that she’s not just a style. She also possesses a lot of personality and a unique spontaneity. In the proper setting, a Ukrainian girl can be an invaluable asset. Because a Ukrainian woman becomes a better half, she is able to give her all with her husband and make him experience as protected as possible.

While the nation is not known for its economy, the lady provides a lot to supply. One of the best reasons for a Ukrainian lovely lady is that she is not afraid to use the lead. A Ukrainian lady is aware a good thing the moment she views a single and will certainly not hesitate to demonstrate her man the rules.

Even though a Ukraine woman is certainly not a supporter of classic marriages, she is ready to consider a overseas suitor any time he’s a gentleman. Depending on the traditions, she might have to go the country of her near future spouse for a check out, but if she actually is lucky enough in order to speak English language, she’s little trouble in any way.

Although they’re not necessarily at the top of the social corporate, Ukrainian young girls tend to have a really positive attitude. The lady is known to get an overachiever and will not are satisfied with anything a lot less than the best. In most cases, the best thing in regards to Ukrainian female is that she could do her best to give her husband and children the best life feasible.

mail order bride meet

A Ukrainian female is also known for being a big fan of the fine art of communication. If you’re speaking over the mobile or perhaps meeting face-to-face, she’ll end up being impressed that you took the time to ask her a few questions. Having a sound, honest, and meaningful dialog will go quite a distance in the long run.

Another must-know is that a Ukrainian lady has a impressive knowledge of the particular heck the smartphone is normally. Her sight light up once she recognizes a smartphone in her hand. Not only is she a fan of the iPhone and other devices, she will inform you she’s an Apple fanatic.

Lastly, the best thing upto a Ukraine girl is that she actually is not a servant to her money. Unlike a lot of women, she is certainly not overburdened with bills and mortgage loans. On the as well as side, a Ukrainian lady is not afraid to use her https://www.eventsource.ca/blog/choosing-your-marriage-certificate-witness own hard-earned cash to boost her family’s lifestyle.

Share →

Leave a Reply