Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The most recent games have come a long way using their company original release. From a wonderful slasher game that’s while edgy since it is stylish, to a beautiful active drama that puts you inside the role of the broken family unit, there are a lot of good games to choose from.

Most recent game titles that are a must-play

Whether you’re looking for a new video games experience or just want to see what is out there, the most recent releases own something for everyone. If you’re in to shooters, action-adventure games or games that take place in the real world, these are all very reputable releases to check out this season.

Most recent games that are incredibly worth playing

A brilliant roguelike from a small dojo, Hades is one of the most persuasive and interesting dungeon-crawlers you can play. Its combat is usually genuinely fast, its universe design is beautifully complete and it’s full of surprises that will keep you coming back again for more with every run.

Most recent game titles that are extremely good for LAPTOP OR COMPUTER

A stylish street racer by a facility that manufactured its name with the Bad Within series, Nier is as visually breathtaking as it is engrossing. Its action is as frenetic as it is desapasionado, and the globe crafted by Yoko Taro is equally as wacky and weird when the title suggests.

Most recent online games that are amazingly good for Manufacturers Switch

Manufacturers may possess a standing for kid-friendly titles, although it’s correctly capable http://www.hpgasbooking.com/playstation-plus-free-games 2021/ of entering into more mature location. Pokemon Legends: Arceus is an excellent sort of this, as it ditches the uber-simplistic trappings of Pokemon’s primary series in favor of a crisper plus more spookier perspective of what life among the list of wild Pokemon would be like.

Share →

Leave a Reply