Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re looking for a Latin young lady, there are lots of things to consider. For starters, they’re extremely loyal and loving women of all ages. They’ll always be there for their man, no matter what this individual does. They’re also great cooks and lovers. You could end up sure that you’ll have a lasting romantic relationship with a person.

LatinCupid contains thousands of solo Latin girls. The website allows you to browse to check out the users of Latina women, and you can spend as much time as you need to find the perfect match for you. The task can be not rushed, so you would not feel pushed to date a Latin female right away.

It is critical to keep in mind that every single Latin girl is different, and so the dating points you use must be tailored to each specific woman. Nevertheless , remember that many want admiration and a gentleman. As such, you should be first and different. A Latin lady might value a man who will make an effort to be described as a true gentleman.

Make eye contact with your potential date. Women who makes eye contact with a guy demonstrates that she will be interested in you. It also demonstrates she is accessible to possibilities. This will make you more appealing to her. If you find a Latin woman beautiful, make sure to check with her regarding her traditions and language. This will likely make you more interesting to her that help you make the best impression.

The next time you’re from a date, remember to stay positive. Possessing positive way of thinking will go quite some distance with a Latin woman. They also enjoy men that can serve as a good example. And remember a Latin girl will be dedicated to their gentleman.

A Latin woman seems to have much in accordance having a man that isn’t from that lifestyle. Her way of life values friends and family. They are specialized in their families and wish to start a family. In addition to loving their family, a Latin woman is intelligent and well-educated. She also can really manage a relationship with men. She may communicate well at English.

For anyone who is looking for an exotic spouse, a Latin lady could be a great match. They’re filled with personality and dignity. They’re also very fabulous. These are characteristics that make them stand out among other women of all ages. You’ll be pleasantly surprised about their charm and character. The beauty of a Latin woman is hard to beat!

You can also make an effort meeting solo Latin women online. The internet makes meeting Latina ladies simple fun, and it’s a great way to find the right woman. There are plenty of dating websites that meet you having a beautiful Latina. One of the most well-known is Latino. com. These kinds of dating websites are well-liked by Latinas and are also a great way to meet up with Latin brides.

While internet dating a Latina girl will not guarantee you a long-term relationship, Latino women are incredibly passionate and loyal. Their interest will encircle you and do not ever let you down. They’re also extremely good housewives and can work as well as any marrying a venezuelan woman man. This means that going out with a Latina woman provides you a lot of joy in your existence and will make your days more fun.

Share →

Leave a Reply