Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking for the perfect lady, getting married to a Russian woman may be your best bet. They are not only delightful but they are likewise willing to make the commitment and give that their most. It can be overwhelming, nevertheless , to figure out methods to go about it. This is when a Russian online dating service can help you. An european dating service can provide you with the guidance and solutions you need to choose a dream of an european girl become a reality.

where to meet lonely women

When you are shopping for a Russian woman, you will have to assess if you want a classic or modern day approach to marriage. Traditionally, marital relationship in Spain has been a critical commitment and is usually reserved for men. Yet , https://russiawoman.org/cities/moscow-dating today there are more options than ever. Actually you can choose from Russian women who will be married to foreigners, who have a youngster or even who have been divorced.

As you may know, an eastern european woman is not reluctant to admit that she has a problem. While jane is not at risk of showoffy femininity, she does not hesitate to indicate what this girl thinks is certainly wrong with her partner as well as situation. And a Russian could most important attribute is usually her commitment. You might want to have her in to the confidence, since she might be able to help you with virtually any problems you might be facing.

On the other hand, a Russian women may not be as well-versed in the better points of etiquette. So , you might want to do your homework and review the better points just before you choose a final decision. Also, the best Russian seeing site will assist you to find out what your possible Russian partner considers the newest styles in fashion, food, and lifestyle.

The saying that a picture is worth 1000 words is usually truer than ever before. Today, you can match Russian young women who are prepared to go out of their way to please you. Some will even take brief trips intended for education and career advancement. One thing to keep in mind is that many Russian women don’t care for expensive presents. Instead, that they choose to simple elements in life.

Although Russian women tend to be modest than their western counterparts, they are also more savvy in terms of technology and gizmos. To the average Russian female, an iPhone is a indication of intellect. She will be able to tell you just how to make the most of a smartphone.

Even if you usually are not a fan of the Soviet https://www.baggagereclaim.co.uk/should-guys-always-pay-for-dates/ Union, you will still find plenty of benefits to dating an european woman. The best Russian woman can help you to produce a solid along with a happy existence. Besides, you might be able to find an associate who is considering learning new things and experiencing new experiences, which usually could be a refreshing vary from the monotony of everyday your life.

Lastly, the ol’ fashioned strategy of a successful romantic relationship is that you ought to be willing to put in the effort. An european bride is mostly a true property to any man’s existence, and you should remember to give her all of the love, respect, and support the lady deserves.

Share →

Leave a Reply