Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many methods to have sex in the bathtub, but you should know about some basic safety concerns. For instance , a https://www.pinterest.com/pin/594686325776633732/ constant stream of water will make penetrative sexual intercourse uncomfortable, and water can also allow you to lightheaded.

Shower www.bestadulthookup.com sex is definitely an intimate way to spend time with all your partner, and it can become an exciting modification of speed. However , you need to make sure that you plus your partner are the two comfortable with the method before beginning. Additionally, you will want to make sure you use condoms.

https://www.brazilie.rocks/wp-content/uploads/2014/08/Ontwerp-zonder-titel-4.png

The best heat for having intimacy in the bathtub is lukewarm. This will prevent you from overheating and causing serious injuries. It will likewise help to make certain you don’t get a tripping risk.

In order to have sexual intercourse in the showering, you will need to be able to stand up. Many people suggest utilizing a footrest to compliment your lower limbs. Others advise a sturdy surface to hold onto.

Work out enjoy love-making in the shower is to kneel. This allows one to be able to touch base and contact your partner’s breasts, genitals, and lips.

To make sexual intercourse in the showering safer, consider buying a suction-cup device. These products can be placed everywhere on the showering wall, and they’ll provide you with a safe spot to carry out your making love.

Be sure to use a safe lube, such as ASTROGLIDE Premium Water-resistant Silicone Serum. This is a silicone-based lube that won’t clean off when you are done.

Share →

Leave a Reply