Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There’s a lot of technology that’s changing the lives of people across the globe. For many people, it is daunting to study new technologies. Fortunately, are you using the world help foundations by data room model there are a variety of options that can help you get started.

One of many newest enhancements is wearable activity trackers. They can monitor a senior’s daily activities and send signals to their beloved kinds, caregivers, or medical professionals for the issue arises.

Other technologies that can furnish seniors with an extra standard of support involve voice recognition software and medical warn smartwatches. These can be beneficial tools for the purpose of seniors living with arthritis and other circumstances.

There are several methods that you can connect with other folks, including social networking, video discussion, and texting. You can even use tone of voice assistants with your mobile unit to send simple guidelines, set alarms, and more.

There are many different medical technologies readily available. Some of these contain customizable remedies, non-invasive procedures, and robotic limbs. By 2040, doctors will have the ability to develop organs in demand with 3D printing. This could eliminate the need for immunosuppressants and rejected drugs.

By using a patient’s own cells, cosmetic surgeons will be able to produce transplants with no need for immunosuppressants. It’s possible a brain-machine software could make searching the internet hands free.

Medical urgent response systems have seen significant advancements within the last decade. This technology uses cameras and sensors to get a person’s state and provide help.

Video calling in addition has become a regular occurrence in the last few years. Whether you’re finding and catching up with good friends or family members, video cell phone calls can be a great way to connect to others.

Share →

Leave a Reply