Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The first date can be a difficult one. You don’t know so, who you are meeting, an individual know what to say and you don’t know how to act. The good news is, there are a few initial date tips to help you run this tricky circumstance.

Probably the most important initially date strategies is going to be yourself. It’s simple to become a artificial when you’re on a first of all date. May try to be someone else make an impression your particular date. Instead, be yourself and show them how you will really are.

Another 1st date suggestion is to inquire the right questions. In which good probability you’ll find out a lot about the date’s passions and persona during a primary date. Be sure to keep a detailed eye about how your time answers your questions. Whenever they’re as well vague, that they might not be interested in you.

Keeping a close observe on your date’s gestures can also help you figure out whether or not if you’re on the same webpage. Avoid awkward silences by simply playing one or two board online games. As well, use your time and efforts wisely. For example , you should never keep a drink un monitored.

A lot of humor should go a long way on a first time. Be well mannered but don’t be excessively sarcastic. When you do say some thing funny, ensure you do so in the suitable context. For example , if you’re speaking about a movie, you’d want to make sure you’re not stating it in the form of a joke.

A first night out may last from thirty minutes to an hour or more. Give yourself a couple of extra minutes to make sure you could have enough time to discover your day. This will likely also allow you to reschedule if perhaps things do work out.

Another primary date idea is to be self-confident. Regardless of how nervous you are, you must still strategy the day with an open mind. Being confident is a great way to choose a date feel comfortable and secure.

Doing a thing unique on your earliest date can be a entertaining way to try the new relationship. It doesn’t have to be elaborate, nevertheless it’s a good idea to let your particular date know what you like about them. Leaving them a nice note is going a long way toward showing all of them you’re considerate.

The initially date tip to remember should be to dress yourself in something somewhat different. While you might be tempted to embellish a similar clothing to your good friend’s, your night out will be more impressed should you be wearing some thing unique.

Another first of all date tip is to be dressed in something that mirrors your persona. Whether that you simply an arty, hipster or a minimalist, you should select an costume that shows off your better features. And do not miss to compliment the date prove https://100datingsite.com/fr/mail-order-bride/asia/japan hair cut!

Last but not least, if you’re uneasy https://frisuren.herinterest.com/living-the-sugar-daddy-lifestyle/ about the length of your date, you can always extend this with a few beverages. However , prevent the temptation to order too many. Beverages with ice cubes can be a lot noise, therefore you don’t want to start stumbling in the centre of an conversation.

Share →

Leave a Reply