Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Lavalife is actually a popular naughty dating website obtainable in the usa, Australian Continent, and Canada. It could offer 700,000 emails delivered involving the consumers each and every day. Permits you to definitely interact with singles in different parts of these three nations or find global consumers. This proportion is very useful for foreigners exactly who find relationships with English-speaking users. The environment regarding the program is actually available, while the interaction amenities can be obtained at any time using the instantaneous messenger inside software. Lavalife features all of it from casual matchmaking on the serious, loyal relationships. You need to use it meet up with the best match, whatever your motives are.

whenever Was Lavalife started?

This dating internet site had been created in 2001. Over their nineteen-year-long history, it transformed into the world-known solution having its software and a massive user base. The subscription is actually comfortable and contains already been creating through time too. After the rebranding in 2015, your website became even more satisfying on the vision and user interface newer. The features are user-friendly, plus the users can join website within a couple of minutes.

The Master Of Lavalife?

The site owner is Lavalife Ltd. business situated in america. Becoming element of their own affiliate marketer plan or get more facts about the builders, you can check out the online dating system’s direct site or get in touch with them via email.

Registration & Profile

Regis actuallytration is about 5 minutes long, nevertheless should fill the sentences to proceed. This technique helps make the quality of profiles larger. If you would like become a part of this aware community, you need to adequately fill your Lavalife account.

The signing-up process begins from linking your own Twitter profile on new profile on the webpage or going into the email and code. Once you receive the letter because of the verification website link, you ought to start it to show that you are not a bot and make use of a valid e-mail. You will want to now come up with a username or use your genuine data.

Lavalife enables you to create an actual photograph gallery throughout the base of your own profile. You are able to publish up to 16 pictures. Some of them can coincide with fb pictures, or you can choose them through the camera roll. Customers will make the pictures exclusive and hide them through the majority of folks. By altering the environment for certain consumers later on, they can select which images can be visible to which users. Those will be the people who enjoyed you, and also you liked all of them straight back. In the case of mutual interest, they receive use of your own personal gallery. However, the pictures must not include any specific content material as the web site moderators by hand check them.

Apart from photographs, you ought to identify your own intent about Lavalife website, get older, interests, some appearance information, and fill a tiny explanation for your profile getting full. The dating solution enables you to pick several options: everyday matchmaking, hookups, flirting, severe connection, etc.) You really need to afterwards add the faith, ethnicity, and all sorts of the essential information similar internet sites need. This precision helps to make the corresponding procedure more comfortable. Completing your profile permits additional consumers to locate you, and you will weed them around based on particular conditions.

Communication/Matches

the simplest way to enjoy interaction on Lavalife will be obtain their own software. It contains the instant messenger additionally the feed utilizing the owner’s pages. It repeats the appearance of the website and duplicates the features.

You can include the searching effects and past matches to preferences and save them for afterwards. Then you will see them each time you sign in. Calling users is straightforward, and you can exercise in many means:

 • By delivering them a “flirtation”;
 • “Smiling” for other people;
 • revealing exclusive images;
 • giving image or video documents to welcome all of them;
 • Paid people can initiate the chat;
 • All customers can accept the demand;
 • The “Call Me” feature allows personal communication protected because of the app.

Matching on the website is accurate since program causes it to be according to the numerous criteria you add. The greater info you fill out about yourself and identify concerning lover, the greater number of matches obtain. Trust the formula and increase the amount of tips. The consumer base on Lavalife is significant and specific needs lets you weed out the odd folks. It doesn’t matter what you are looking for, this dating solution will have anything for your family.

Simple tips to find men and women on Lavalife?

Acquaintance and search on the site sometimes happens relating to numerous details: interests, pastimes, choices, character traits, existence beliefs and values, real attributes, etc. You choose what has actually value and importance for you. You then should place the requirements and filter the Lavalife search.

The machine can show you folks in the region or worldwide. But just remember that , this site’s required audience originates from three nations — the united states, Canada, and Australia. They haven’t yet merely individual Lavalife internet sites additionally their own headquarters with recognized representatives. In those workplaces, people operate in real life around the clock to get the most useful consumer experience on line.

tips Delete Lavalife Account?

it can be done whenever you want utilising the application environment or perhaps the website. 1st, you need to visit and open up your profile. Get the configurations section and scroll down to click the “Delete membership” option. Lavalife doesn’t enable people to temporarily hide their accounts or freeze it for a specified period. The deletion is actually final and irreversible. You can’t restore the profile afterwards. If you delete your bank account, it’s going to no further end up being obtainable for any other consumers, although talks you had will remain.

people Structure

The extensive registration procedure allows the device to create quality profiles with a lot of information. Look for the user’s information and pick if they meet you whenever you start any all over Lavalife profile. You can begin to see the “in usual” interests that describe the reason why you are coordinated to a particular choice.

All members of the Lavalife society are open regarding their intentions, additionally the system will not enable fakes to pass through. Customers fill in their unique explanations for the quintessential details about them and anticipate you to definitely carry out the exact same. Here available individuals with almost any passions and interests. Such variety is useful when getting a life threatening relationship. If you find yourself a free user and cannot start the conversation first, send a flirt or a smile to an individual, and they will respond. People in this matchmaking program are open-minded and comprehend one another’s abilities. They’re prepared help and take the initiative if you fail to.

intimate tastes

Lavalife is perfect to look for any kind of commitment:

 • Directly;
 • Gay;
 • Lesbian;
 • Bisexual;
 • Polyamorous;
 • Intercourse contacts for couples;
 • unexpected gender without commitments;
 • relaxed relationship;
 • open up connections;
 • Long-term committed unions;
 • Friendship.

In terms of sexual tastes, the Lavalife site offers their customers a regular collection of criteria. Which allows the algorithm to systematize the motives and look for men and women rapidly. Users fall under various teams, as well as the system assists them fulfill similar folks. This relationship platform is ideal for experimenting, creating significant interactions, fulfilling your own soulmate, or trying out new things.

Race and Ethnicity

You will meet individuals of different events and nationalities on the webpage. Specially because Australian Continent, Canada, and the United States are multicultural. Numerous folks reside in these countries and register in the Lavalife web site. You’re certain to satisfy folks from all over the globe. Those tends to be folks who have moved to these areas. You can also communicate with any individual with the global look. The current section of members contains the white Us citizens and English-speaking individuals.

spiritual Orientation

Lavalife permits men and women to establish their faith and spiritual direction, which will appear in the search. Nevertheless site does not are experts in spiritual matchmaking. Make an attempt various other people should you decide find connections with the associates of a particular confession.

prices Policies

The 7-day-long demo is out there to taste just what website provides and comprehend whether you need to upgrade to advanced. Lavalife lets you carefully benefit from the site 100% free, and you can perform without purchasing the subscription. However, the values tend to be affordable, and purchase your hunt for even more features.

Free Membership

All free of charge customers obtain access to another:

 • Downloading the app;
 • Initial registration;
 • Uploading up to 16 pictures;
 • generating photos exclusive and concealing the from profile;
 • to 10 users daily for consideration;
 • Regional search;
 • delivering “smiles” and “flirtations”;
 • acknowledging demands for interaction;
 • Liking individuals;
 • revealing photographs and videos in exclusive emails;
 • The site’s blog site;
 • there is certainly a section containing dating tips.

Made Membership

The fee-based Lavalife functions:

 • endless individual search and membership view;
 • movie chats;
 • Initiating the talk first.

After the trial duration ends up, you can get the premium membership for a preferred duration. The account prices are another:

 • 30 days for $20 every month;
 • Three months for $17 per month;
 • Six months cost $15 every month.

How to terminate Lavalife Paid membership?

you can easily obtain all step-by-step guidelines about deleting the profile and canceling membership when you look at the FAQ part of the web site. Or no issues arise, you are able to contact the service group immediately. The task to annul the account can be as employs:

 • Go to the registration section of the site or an application;
 • start the proper execution;
 • submit the request to close off your own membership.

Lavalife doesn’t provide refunds. Any time you violate the phrase helpful or web site’s policy, they’re going to annul the subscription without paying off of the reimbursement.

Is Lavalife Safe?

This varied English-speaking program draws near the issues of defense and security really. The thorough registration procedure allows the moderators to note the artificial accounts immediately. All people must supply images. Normally, they can’t see the Lavalife website.

In case you want to double-check the individual on the other side associated with display screen, utilize the “Call Me” purpose to begin the decision. In the event the person agrees to meet through the video or vocals telephone call inside software, you can rely on all of them. Although scammer or someone having terrible objectives cannot accept your request. This particular aspect is unknown. The system safeguards important computer data and does not discuss private information, brands, details, or bank card details during these types of calls. What is more, the significant portion of the website is actually dedicated to describing the security guidelines and advising folks for you to abstain from scammers.

Consumers can talk and move on to know both at their rate. Definitely, in the event they find something serious. The working platform normally suitable for quick hookups. In this situation, most of the obligation depends on the folks and whether their particular match prompted self-confidence included. If any additional suspicions or issues occur, you can stop the person and report to the support team.

Quality of Profiles

Lavalife could be the site that unites folks from various continents, with a varied history as well as other objectives. There one can find pages of people who want to discover brand-new buddies, partners exactly who find tests together with other partners or singles, and folks aiming for a committed relationship. The one thing which unites them may be the quality of their reports—all the content which could attention you, the users cave in the small description. If you click on the person’s profile and browse all the way down, you will notice their unique interest, sexual preferences, marital standing, goals, and hobbies. This profile framework is an easy option to tell max facts about your self in a few terms.

There are more than 1.7 million users on Lavalife userbase. This number unites individuals who make use of the site and application of your dating service. Furthermore, the number of users grows with light speed. Keep in mind that those tend to be generally United states, Canadian, and Australian singles. But you will additionally get a hold of individuals who find worldwide relationships here. This web site is good for the aware conference, plus it unites those who are not against internet dating people from other countries. Because even cost-free members can reply to the messages every day, the customers send over 700 hundreds of them. It means most talks begin every min, which results in hundreds of suits every month.

Lavalife allows busy individuals to fulfill and date on the move. And additionally this matchmaking software assists those who look for quick contacts for your night. It fits people of various human body kinds, orientation, age, fetishes, communities, and events. Advances look conditions help men and women build their particular dream connections and pick from hundreds of top quality pages.

Website Design and Usability

The attributes really worth writing about tend to be:

 • streamlined style and smooth transitions;
 • Cool animated graphics and pictures on the webpage;
 • Simple screen which includes it all;
 • The cost-free application which duplicates the efficiency regarding the site;
 • many search options;
 • You can upload various images;
 • The site has a thrilling relationship blog;
 • The communication together with the support staff happens through demand kinds;
 • Reaching out to the consumers is comfortable with the instant messenger;
 • you are able to repayments on the web;
 • This site supports PayPal and spending by credit;
 • exceptional communication attributes like “smiling” for other users;
 • 100 % free account has a vast functionality;
 • The integral video clip and audio telephone calls;
 • All people can take advantage of the website 100% free.

In general, Lavalife promotes their consumers to produce their particular stories. It aims tactics to result in the consumer experience of each and every person distinctive and comfy. You may enjoy almost all of the functions for free and rehearse advanced level search requirements right away. Different resources and original features make browsing the site simple and sleek. The menu of fits, loves, along with your discussions synchronize amongst the application therefore the web site. You can always go back to them and be sure that system conserves anything you needs.

how can Lavalife Perform?

Lavalife the most well-known intercontinental adult dating sites for foreign people. This site offers someone seek out both lasting and less-serious interactions. If you are searching for a serious relationship, a partner for relationship, pure relationship, or informal matchmaking — this great site is actually for you. This has a white reputation and a substantial individual base.

Lavalife encourages its users to communicate based on passions. It assists you get in contact with people who have similar targets of acquaintance. Another function with this site would be that it really is open for several years, even though you tend to be very long a lot more than over 45, but who would like to talk, learn and satisfy. You’ll be able to register for this service. Additionally the higher level criteria and account high quality will not allow you to get lost inside the countless suits.

Lavalife App

The website has a modern and minimalistic software. Its main principle is simpleness, cost-free solutions, and internet dating without borders. The faculties from the Lavalife site will be the after that:

 • incorporated video calls;
 • Easy screen;
 • similar interaction attributes as on the website;
 • modifying the profile exists;
 • you can easily nevertheless search through the feed and search people.

choices of Lavalife

since this solution had everything, it might be challenging supply the equally flexible alternative. But whenever targeting the specific options that come with Lavalife, you’ll notice that it has got some parallels with:

 • eHarmony — another dating website located in the united states which specializes in online dating with people from other countries. Right here men especially can satisfy breathtaking women from different nations. And women from countries like Russia will find their spouse offshore;
 • Tinder is another international relationship application that has it all. Lots of adore it for simple concept and swiping choice. But doesn’t have these advanced search algorithms. Tinder mostly suits that the people near where you are;
 • OkCupid is actually a very good dating website with many different worldwide departments. Any time you seek matchmaking people in a certain nation or belonging to the particular sexual positioning, you should try OkCupid.

Conclusion

This matchmaking program was obtainable for more than 19 many years. During this time period, Lavalife succeeded in lots of guidelines. Different sites have actually known it the number one Canadian dating website for the last many years. What is the important — Lavalife is not just about money. Its designers supply free users practically the exact same functionality once the premium members get. The difference is slight, therefore enables everyone to savor Lavalife and finally satisfy their unique love.

Talk to Information

Company:

Address:

Cell: 1.866.371.8906

Mail:

Share →