Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are planning to marry a Latin American, you should be able to learn about Latina wedding rituals. There are many different kinds of ceremonies to choose from, and you can integrate the tradition with your wedding not having going crazy. For some couples, they may wish to stick to the traditions that are important to these people, while others might opt to try something new. Whatsoever you choose, it is always smart to be open and genuine with your friends and family about the things which you really value.

A person of the most common Latino wedding traditions involves a lasso. This is a rope, generally made of silk, that may be tied within the shoulders for the couple. This is certainly a symbol of friendship and unanimity, and is a reminder of their fresh beginning jointly. The rosary can now be passed between your two to symbolize their unification with God.

During the ceremony, the priest blesses the couple. He then presents these gold coins, a common Hispanic wedding party tradition. These silver and gold coins are thought to bring all the best to the couple. Fortunately they are used to symbolize the abundance that they may enjoy because they begin all their married life.

After the marriage ceremony, the bride and groom will often leave to celebrate all their new existence together. A common practice is to eat a meals of grain, which is a traditional symbol of virility.

An additional popular Latina wedding habit is the getting ritual, referred to as signaturas. Although it was not a part of the Catholic feast day mainly because it originated, really still a beloved custom. Guests might kiss the newlyweds, who will therefore exchange their rings. It’s a more keen version of the kissing ritual that’s found in other countries.

Some Latino wedding rituals are relatively recent, like the concept of the caballeros, or perhaps groomsmen. These men are mentors towards the couple. Customarily, the groomsmen sports https://vvip-events.com/solitary-women-of-all-ages-for-the-purpose-of-matrimony-in-both-typically-the-asiatic-plus-the-western-states/ a black fit and white shirt, as well as the bridesmaids has on a white dress.

Latina wedding rituals are as varied as those who live there. You will find that most practices are seated in faith based beliefs, and get passed down through generations. However , you will need to remember that a few rituals will be more https://latinwomendating.com/ significant for those who avoid believe in Catholicism.

A large number of Latins happen to be Catholic, and prefer to have their weddings for church. Having a Catholic clergyman marry you is a great way to keep the tradition alive, nonetheless it isn’t often necessary. Non-Catholics can also make use of a non-denominational chef. Based on where you live, you can employ the service of a mariachi to sing hymns in your ceremony.

When it comes to preparing your Latina marriage ceremony, it’s a good idea to be wide open with your home about what you believe. They’ll be capable to give you help, and help you through any kind of challenges you might experience.

Whether you decide to have a Catholic, municipal, or Latina wedding, it is necessary to have an experienced marriage ceremony planner to help you plan. It can take months to prepare a wedding, and you should need someone to make certain that the day activates without a hitch.

Share →

Leave a Reply