Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Latina Partnervermittlung provides a convenient way to meet up with Latina women. A great number of women are searching for someone who can be willing to show their existence. They want a partner who can value them, and who has a fantastic sense of graça. It is also necessary for a man to know the woman’s culture, so that he can avoid any kind of misunderstandings.

Many men by Europe and the United States discover Latinas interesting and attractive. http://xtlinux.6te.net/blog/?m=202102&paged=3 This is because they are not only exquisite but as well very open and honest. The Latino people tend to have a strong will and have strong dreams and goals. Also, they have a tendency to be even more independent and loyal. If you’re a man who’s thinking about a Latina, then you certainly should take a few hours to learn more about her. You may be astonished at how very much she has in accordance with you.

One of the things you should consider when looking for a Latina is certainly her lifestyle. The Latino people have numerous ethnic groups. Actually some nationalities feel unrepresented. For instance, many Latinas happen to be Catholic. However , a large percentage of the people are also Protestants. Another thing to remember is that you ought to be willing to find out language. Since many Latinas come from a region with a Spanish-speaking majority, you will need to improve your skills in order to communicate with these people.

A lot of Latinas plan to wear a whole lot of makeup and jewelry. They often contain full lip area and dark eyes. They can have ugly or perhaps wavy scalp. Additionally , they may be a light shade of skin. These types of women are known for being sexy. Although they wish to be noticed, in addition, they prefer to be respectful.

Unlike a great many other women, the Latino has a natural charm. The woman with a person who knows what she wants. She loves attending events and is a great home cook. Despite being an enticing, foreigner, Latinas are still extremely familiar with their lifestyle and family unit.

Latinas are also very open to other civilizations, and are incredibly devoted to their loved ones. Due to this, they usually own a strong good sense of what is right and wrong. That they don’t get overexcited or lose their particular sense of humor. There are many things you should certainly keep in mind the moment dating a Latina, and if you follow these tips, you’ll have a wonderful chance of getting your take pleasure in life into a successful result.

If you’re looking to meet a Latina intended for marriage or maybe for fun, it is important to experience a clear photo of her. You need to understand what this lady values and her personality, as well as her family and traditions. By doing this, you can actually make sure that you do end up with a one who won’t be compatible with your lifestyle.

Fortunately, there are plenty of online learning resources you can use to satisfy a Latina. Check out the seeing advice site for more information. And if you’re looking to discover a partner, https://order-bride.com/de/latin-girl/colombia/ you can use the chatrooms and forums to get in touch with others.

Share →

Leave a Reply