Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Traditionally, Western marriage proposals had been indirect. In contrast to in the western world, they were doing not involve a considerable ceremony or perhaps elaborate items. They also did not imply that the couple would definitely remain at the same time for eternity. In the modern era, Japanese people tend to make their proposals more immediate. However , that does not mean that you will discover no stunning marriage pitch. Alternatively, it means that Japanese lovers still get unique methods to propose.

The Japanese are incredibly particular regarding appearances. For that reason, a good pitch is all about the tiny things. Things such as impeccable shoes, a classic outfit and dark shoes. The presence of darker ties and other dark details will be very important in The japanese. However , they are really not as important as they are in the Western.

The Japanese marriage proposal may not be as affectionate as the Western hemisphere, but it remains worth documenting. It is not only about the jewelry, but also the moment. It is also worth talking about that The japanese has some of the most extremely romantic getaways on the globe.

Japan marriage pitch consists of two families gathering to switch symbolic gifts. Every single present is short for good luck for the couple. Emblematic gifts incorporate fans, rules, hemp and dried seafood. The nine signifies symbolize hopes for the future.

The most significant of these symbolizes is a ring with a glowing crystal inside the center. The ring is known as to be the symbol of marriage engagement. The ring is additionally very important to Japan men. They often present that to their fiancee during a festive occasion.

The most important element about a Japanese marriage pitch is the fact it needs the approval of both equally parents. In the event the girl’s parents are hesitant to give their consent, the proposal will be less than effective. Alternatively, another essential can convince one or both parents. That is why many Japan men recommend to their children during essential dinners.

It is important to make note of that while some Japanese women like a good https://bestbeautybrides.net/asian/ proposal, others do not. Actually some Western girls have a tendency want to join their husbands’ families after marriage. This is because, based on the Japanese, they have to change their particular family titles when they marry. This is actually basics a debated topic. About 66% of unmarried Japanese people women would like to change their family labels. In fact , you Japanese lady was involved for nearly two and a half years.

The Japanese marriage pitch consists of several logical guidelines. However , this could be overwhelming. The first thing involves the yunio, which can be the emblematic exchange of nine symbolizes. This marriage ceremony is very important in Japanese families. The gifts are wrapped in rice paper and given to both parties. The gifts will be symbolic within the wishes of this couple.

The next step is to inquire the women’s parents to give their permission. This is usually the simplest of all the guidelines. However , a large number of Japanese dads would be insulted in case their son would not ask their permission. It may be difficult to convince both parents to give their particular approval, especially if they are not on the same page.

Share →

Leave a Reply