Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There’s a reason for every romance when it turns into poland ladies marriage distinct that your companion doesn’t appreciate you the method you are entitled to to become loved. Problem is whether this is the time to call it stops and move on, or perhaps if undoubtedly still expect your romantic relationship.

The best thing to do, of course , is always to talk it through with somebody who can help you reach an honest decision. A qualified therapist can offer support that help you identify if your relationship is over or not really.

Even greater, it’s important to bear in mind the fact that the breakdown of the relationship isn’t really always simply because clear-cut as it may seem. Different factors play a role in deciding when a romantic relationship ends, which include timing, connection, individual self-growth, conflict, and vocabulary tools.

One of the main signs or symptoms that a romantic relationship is over is normally when you no more look and feel vulnerable and open with your partner. This really is one of the most crucial aspects of any relationship, mainly because it ensures that you experience safe enough to share your thoughts and feelings with them.

Having trouble imagining another without your spouse is another prevalent sign that must be over. In the event you two have identical goals and dreams, it’s hard to imagine a life not having each other.

https://static01.nyt.com/images/2015/12/27/fashion/weddings/27VOWS-slide-CBHD/27VOWS-slide-CBHD-superJumbo.jpg

You’ve gotten into a habit of arguing with your spouse over little things. Really not abnormal for a few to fight https://www.relationshipsnsw.org.au/blog/long-distance-relationship-advice/ regarding little issues in their marriage, but if you will find yourself getting up the same factors over and over again, what a red flag it may be time to call it up quits.

Share →

Leave a Reply