Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A long distance relationship can easily be described as a difficult issue to deal with. You will need to set aside more hours to work on your relationship if you need it to last. Although sometimes things choose too fast. This is not always the truth, and you can slow down and find a healthy pace to maintain your relationship heading. There are a few methods for you to do this.

https://images.clipartof.com/small/437706-Royalty-Free-RF-Clip-Art-Illustration-Of-A-Friendly-Black-Cartoon-Teen-Boy-Talking-To-A-School-Girl.jpg

When it comes to a challenging distance romance, it is necessary to talk regularly and still have expectations in position. If you are not communicating with your spouse frequently, you may be missing out on important information. It is also imperative that you avoid over-excitement, because this may create feelings of over-emotional interconnection. One way to do this is to meet in person. Real world meetings will assist you to reassure your spouse that you are sense strong feelings for them.

It is also a good idea to take some time to your self. Spending too much time with your spouse could be a source of over-excitement, which can leave you feeling psychologically https://bestlifeonline.com/what-makes-a-relationship-successful/ worn out. However , you can stay fit and happy by simply spending more time with good friends https://cupidbrides.com/slovenian-brides/ and family. Additionally , it can be hard to cheat on your partner assuming you have more time to yourself.

If your extended distance marriage is shifting too quickly, it is important to communicate. You should speak about how you feel and what you would just like the relationship to get in the near future. Discuss any kind of deal breakers you might have. Make sure your partner comprehends what you making the effort to achieve.

Similarly, if you are continuously texting your lover, it is also a sign of an extremely busy life. Although it can be a great way to stay connected with your partner, it can also lead to a lack of top quality conversations. Rather than text messaging, you should take more time talking.

Long range relationships can be hard to maintain, so it will be important to really know what to do for anyone who is feeling the relationship is going too fast. One of the first techniques is to identify why you are sense this way. At times you are not ready to make a commitment to your spouse, or you basically want more time to explore your feelings. Also, you may be scared that the partner is going away.

If you are worried that your marriage is going too quickly, you can turn to a specialist for help. A relationship coach provides advice and guidance to help you slow down the tempo of your relationship. They can also assist you to establish boundaries and prevent toxic situations.

One other way of avoiding a romance that is moving too quickly is to continue to keep an open head. Relationships can be quite a lot of fun and exciting, but they can also be extremely tough to handle. For example , new connections can be strenuous and would cause you to lose interest. Therefore , you need to make certain you have enough energy to deal with all the ups and downs of your relationship.

Share →

Leave a Reply