Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A good selfie is quite essential while moving online, but it surely seems that additionally, there are dating sites without a picture.

A whole lot of studies currently being done on different factors of cell internet dating, but to our knowledge, the evaluation of the aesthetic presentation of subjects in their single profiles of recommended partners contains so far certainly not been discussed. This distance can be bridged by a qualitative research that explores the sense producing processes involved in the aesthetically presented do it yourself.

In this article, we look at how matters visually present the own in their mobile online dating iphone app profiles by simply focusing on profile pictures (Reavey, 2016). We all analyze 542 Tinder account pictures.

The research indicates the fact that best way to increase your chances of attracting potential complements is by possessing genuine smile in your photo. Ensure that you tilt your head slightly so that it looks like you happen to be smiling by natural means.

https://www.astromatcha.com/wp-content/uploads/2014/03/leo-man-compatibility-scorpio-woman.jpg

Really maldova women the good idea to pick out your user name that either starts with the initial letter of your desired lover’s name or maybe a word that fits what they are trying to find. This is because research has shown that people tend to neglect profiles with the same brand and instead scroll through profiles whose first words are in the beginning of the alphabet.

Another interesting locating is that obtaining your photos outdoor increases your chances of acquiring messages. That is likely because https://www.adjust.com/blog/dating-apps-going-social/ you are viewed as more attractive and trustworthy if you are noticed outside. Additionally it is a good idea to have at least one image that teaches you with a family pet.

Share →

Leave a Reply