Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re expecting to try online dating, you probably know that already there are lots of options https://mailbride.net/ in existence. You can subscribe to sites including OkCupid or perhaps Elite Finding love, or you may investigate free Christian dating sites. Yet , it’s not at all times easy to find out which web page is the best suitable for you. Luckily, there are lots of dating sites assessments that can help you.

eharmony

If you’re looking for a trusted dating internet site, you should check out eHarmony. That is a dating agency that is trusted simply by millions of users for more than two decades. The company relies in Seattle, California. It also operates in other countries including Canada, Australia, and the UK.

eHarmony is mostly a dating internet site that uses a scientific approach to meet users with compatible partners. They have more than 10 million registered members. Furthermore, eHarmony presents a variety of approaches to find your perfect spouse.

For just one, eHarmony encourages users to complete a comprehensive profile. In addition to that, the site also has a persona test.

OkCupid

OkCupid is one of the many popular dating sites on the Internet. The site aims to provide people with a fun and effective way to meet and date other singles. It provides a variety of absolutely free and paid out features to complement its users with compatible partners.

In contrast to other seeing apps, OkCupid is a bit varied. In order to start employing the site, you’ll need to register. Once that you simply registered, you may then add a profile photo, biography, and answers to a few issues. These inquiries will help the site match you with potential matches.

If you’re looking for more than just a time, you might also prefer to learn more about the characteristics that your site gives. You can read reviews from users, view the most usual problems, to see what OkCupid’s support team is up to.

Christiandatingforfree

Christian dating at no cost is a website that provides a safe and secure platform for the purpose of Christian lonely hearts. The site has its own features that make it one of the major online Christian dating sites. It includes many different areas that can be found on the site, such as forums, chatrooms, and a mobile application.

Christian Dating Free of charge is a market dating internet site that caters to Christian believers. You can use this great site to find other Christian public from worldwide. The web site’s main goal is to help the members connect together.

Christian Dating For Free is available in the desktop version and the mobile phone application. Even though the desktop rendition of the internet site does not have a lots of frills, the software is quite functional. Aside from becoming mobile-friendly, it gives members the skills to learn to read messages, flick through profiles, and send text messages to others.

EastMeetEast

EastMeetEast can be an Asian-focused dating web-site. It has a selection of features which make it easy to satisfy your perfect match.

EastMeetEast’s absolute goal is to help singles discover love. They can be committed to safeguarding your privacy. Therefore, you can be sure that your information are not shared with any person. The dating web page uses SSL encryption, so that you can rest assured that your data is safe.

If you are a man looking for a partner, you are able to sign up for a no cost account. You can even subscribe for any premium a regular membership. Yet , you will be able to get certain features if you really are a member.

Elite Public

Elite Lonely women is a seeing site specialists matchmaking informed professionals. By using a Big Five Personality Index to help identify which customers are many compatible.

The web page boasts 381, 000 newbies joining on a monthly basis. Moreover, this statements to personally verify every member’s profile. Those who sign up for a paid membership obtain a little extra in the form of 20 matches a day.

In addition , the internet site features a mobile phone iphone app. Available for both equally iPhone and Google android devices, users can easily surf and select potential matches. In addition , they can create notifications and upload photos on the go.

Although the site is totally free, there are limits. For example , Exclusive Singles just isn’t as comprehensive as some websites, such as Eharmony.

Plenty of Fish

If you’re a single, looking for a significant connection, Plenty of Fish (POF) is mostly a dating web page you may want to try. It’s free to sign up and build a profile, however you can choose to update to a account premium, which boosts the number of suits you see.

Plenty of Seafood is one of the most significant online dating sites, with millions of people in above 180 countries. It was founded in 2003 and is work by a Canadian company. Using its large databases of members, POF is able to match you with appropriate individuals.

When you first become a member of POF, you’ll want to fill out just a few basic information about yourself. This consists of your gender, age, plus the type of romantic relationship you are looking for. You can also add your images and describe yourself.

Share →

Leave a Reply