Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Dating guidelines free online get their ups and downs, however the good news is they aren’t that hard to follow. A handful of tips and tricks will let you get the most out of your time internet.

First, they have not all regarding matching a witty female which has a similarly sexless male. It is also about becoming yourself. So , need not shy about displaying the personality inside the right spots. What a surefire method to make yourself stand out from the crowd. Plus, a little swag should go a long way.

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2883913/aaf17b2a-88c7-4aa1-894a-dc5002ccc79b/orig

While there is not a shortage of dating sites out there, you will discover only a pick few that truly deliver on the offer of love and chemistry. These websites aren’t all about getting your true love, they are about getting to know a potential partner prior to committing to the first time frame. For this reason, you have to have some kind of guidelines in position. The rules of etiquette are administered to shield both parties by becoming a the liability rather than a supply of mutual pleasure. In fact , they can help you avoid receiving sucked in to some of the more dark side with the web.

Following the above mentioned guidelines definitely will make your search for appreciate more fun and fruitful. Having a system in place will ensure that you don’t waste materials your http://www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson3.pdf time and money. After all, it’s always better to be safe than sorry. how to succeed in online dating The best part is normally, girl in argentina you will the chance to encounter a wide array of women of all ages.

Share →

Leave a Reply